Diyafon Ankara Hakkmzda
D�YAFON ANKARA
Diyafon Ankara 2009 y�l�nda ta�eron hizmeti sunmak �zere kurulmu� olup, ilerleyen d�nemlerde son kullan�c�ya da i� yapmaya ba�lam��t�r. Diyafon sistemlerinde iyi �reticilerle �al��an firmam�z, �r�n sat���, kurulumu ve kurulum sonras� teknik servis hizmeti vermektedir. Sekt�r�ndeki geli�meleri ve teknolojiyi yak�ndan takip eden firmam�z zamanla intercom sistemlerine ek olarak, bina - site g�revlisi ile g�r��me, g�venlik ile g�r��me, daireler aras� konu�ma, �s�, ���k, alarm sistemi, yang�n ihbar sistemi kontrol�, g�venlik kameralar�n�n izlenmesi�gibi kullan�c� isteklerine g�re �retici firmalara sistem �rettirmi�tir. Diyafon ve otomasyon konusunda T�rkiye'nin bir �ok noktas�nda ciddi projelere imza atan firmam�z�n merkezi Ankara'd�r.
Bat� Bulvar� ATB �� Merkezi No : 1/106 Macunk�y Yenimahalle
Yenimahalle  ANKARA
Telefon
0312 312 78 07 - 0541 765 43 21
E-Mail
[email protected]
MULT�TEK
�r�nler
Telefon
Her Hakk� Sakl�d�r Copyright © Diafon Ankara
Diafon
Audio zmleri
PRchecker.info