Diafon Multitek
MULT�TEK
Multitek telefon santralleri �retimi ile ticari hayat�na ba�lam�� olup, k�sa zaman sonra ak�ll�ca bir hareketle haberle�me i�in �retmi� oldu�u santralleri intercom, di�er ad� ile diyafon sistemleri ile birle�tirerek ak�ll� zil sistemleri �retmeye ba�lam��t�r.
Bat� Bulvar� ATB �� Merkezi No : 1/106 Macunk�y Yenimahalle
Yenimahalle  ANKARA
Telefon
0312 312 78 07 - 0541 765 43 21
E-Mail
[email protected]
Multitek-G�r�nt�l�-Diafon-4850
Multitek-Ahizeli-G�r�nt�l�-Diafon-480
Multitek-G�r�nt�l�-Diafon-4851
Multitek-G�r�nt�l�-Diafon-4852
Multitek-G�r�nt�l�-Diafon-4853
Multitek-G�r�nt�l�-Diafon-4854
Multitek-Zil-Panel-4858
483851.jpg
MULT�TEK
�r�nler
Her Hakk� Sakl�d�r Copyright © Diafon Ankara
Telefon
Diafon
PRchecker.info